Νέα & Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου για τη σύσταση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.».

Το ΤΕΑ Accenture προκηρύσσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω υπηρεσίες:

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών αρχίζει την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και λήγει την Κυριακή 15 Απριλίου 2018.

Updated 12/04/2018 Η προθεσμία υποβολής έχει παραταθεί μέχρι την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018.

Στις 6 Οκτωβρίου 2017, έχοντας υπόψιν τη σύμφωνη γνώμη των ακόλουθων αρχών:

  • Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης / Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Εθνική Αναλογιστική Αρχή
  • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ACCENTURE-Ν.Π.Ι.Δ.» (με την απόφαση Υπ' Αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/42461/662).