Συνταξιοδοτικό Περιβάλλον & Σκοπός

Συνταξιοδοτικό Περιβάλλον

Στις ερχόμενες δεκαετίες αναμένεται η αύξηση των Κρατικών δαπανών για συντάξεις εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ορίου ζωής, της υπογεννητικότητας και της μείωσης της αναλογίας εργαζομένων προς τους Συνταξιούχους. Επίσης, οι πρόσφατες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που οδήγησαν σε μεταβολές στην Ελληνική Ασφαλιστική Νομοθεσία, προβλέπουν τη σταδιακά εντεινόμενη μείωση της συμβολής του κράτους στη διασφάλιση του ύψους των συντάξεων.

Σε αυτό το περιβάλλον αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία πρόσθετες εταιρικές παροχές του 2ου πυλώνα.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και τα ΤΕΑ που προβλέπουν συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη με το ΤΕΑ Accenture να έρχεται να συμπληρώσει το κενό το οποίο αφήνει η κοινωνική ασφάλιση.

Σκοπός ΤΕΑ Accenture

Ο στόχος του ΤΕΑ Accenture είναι να παρέχει συμπληρωματική προστασία στους ασφαλισμένους εργαζόμενους της Εταιρίας, πέρα από την κύρια, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για να βοηθήσει στην διατήρηση του βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το ΤΕΑ Accenture προσφέρει ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών.

Το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών (“Defined Contribution Plan”) είναι ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα κατά το οποίο η συνταξιοδοτική παροχή αποτελείται από τις:

  • Εισφορές του εργαζόμενου ή/και του εργοδότη, και
  • Αποδόσεις επενδύσεων

Το Ταμείο προσφέρει ένα πλαίσιο επενδύσεων που έχει σχεδιαστεί και παρακολουθείται από επαγγελματίες του χώρου, με ανταγωνιστικές χρεώσεις, που τυπικά δεν είναι διαθέσιμες σε ιδιώτες επενδυτές.

Επιπλέον, το ΤΕΑ πλεονεκτεί έναντι της ιδιωτικής αποταμίευσης καθώς οι εισφορές των μελών μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα.