ΤΕΑ Accenture

Το ΤΕΑ Accenture είναι Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για τους εργαζόμενους της Εταιρείας με σκοπό την διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

Το ΤΕΑ Accenture αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές των παραπάνω εταιρειών προς τους εργαζομένους τους.

Μάθετε περισσότερα

Εγγραφή στο ΤΕΑ

Το Ταμείο αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για αποταμίευση καθώς προσφέρει ένα ιδιαίτερα πλεονεκτικό πλαίσιο επενδύσεων που τυπικά δεν είναι διαθέσιμο σε ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα πλεονεκτεί και φορολογικά.

Μάθετε περισσότερα

Ατομικός Λογαριασμός

Τα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για την συμμετοχή τους στο ΤΕΑ, τις εισφορές τους και την εξέλιξη του συνταξιοδοτικού τους λογαριασμού.

Συνδεθείτε